Apen pesten ook, maar het escaleert nooit. Wat kunnen wij hiervan leren?

Veiligheidskaart Pesten voor

Voortgezet Onderwijs

 

Onze Veiligheidskaart Pesten is nu ook beschikbaar voor het Voortgezet Onderwijs.

 

De kaart is gratis te bestellen, maar kan ook worden gedownload.

 

Veiligheidskaart Pesten voor basisonderwijs

 

“Hoe kan ik pesten in de klas herkennen?” is de belangrijkste vraag van leerkrachten. Om leerkrachten in het basisonderwijs te helpen hebben we een veiligheidskaart ontwikkeld met

6 aandachtpunten “alerts” die kunnen helpen signalen van pesten vroegtijdig te herkennen.

Dit eenvoudige hulpmiddel is ontwikkeld op basis van onderzoek in de schoolklas dat in 2014 is uitgevoerd samen met de Radboud Universiteit.

 

De kaart is gratis te bestellen, maar kan ook worden gedownload.

 

Apenkoppen en angsthaasjes

Ruzie leert kinderen hoe sociale verhoudingen werken

 

Een schoolklas is vanuit de biologie gezien een vreemd systeem. Kinderen groeien, net als apen, vanaf de geboorte op in een gezin of familie. Als een kind naar school gaat, wordt het uit zijn natuurlijke omgeving gehaald. Gevolg: het gaat zich op een bepaalde manier gedragen om zich comfortabeler te voelen, het trekt alles uit de kast om te ‘overleven’.

 

Klik hier om het hele artikel van Patrick van Veen te lezen uit het magazine Naar school.

 

Het Klokhuis

 

‘Wat is pesten?’

Deze vraag wordt door Patrick van Veen beantwoord in jeugdserie Het Klokhuis van de NTR in het kader van de Week tegen pesten.

 

Klik hier om de uitzending te bekijken.

 

Gedragsbiologisch onderzoek op het schoolplein: inzicht in pestgedrag

 

Hoe apen helpen antwoord te vinden op vragen rondom pesten in de schoolklas

 

Eén van de opvallende punten waar we in de ontwikkeling van onze trainingen en workshops rondom pestgedrag tegen aan liepen is dat er bijna geen gedragsonderzoek gedaan is naar oorzaken van op pestgedrag en factoren die dit gedrag beïnvloeden bij mensenkinderen.

Kort samengevat waarom pesten kinderen?

De meeste cijfers en feiten die we nu weten over pesten komt van onderzoek uit enquêtes en interviews met betrokkenen. En hoewel dat natuurlijk erg belangrijk is zegt het niets over daadwerkelijke gedrag dat plaatsvindt maar alleen over hoe deze betrokkenen het gedrag ervaren. Er zijn waarschijnlijk ook nog veel pestincidenten die we niet zien of niet als zodanig herkennen. Maar het kan ook voorkomen dat er gedrag wordt benoemd als pestgedrag door ouders en kinderen dat geen enkel kenmerk van pesten heeft.

 

Om inzicht hierin te krijgen zijn we in samenwerking met Radbout Universiteit gestart met gedragsonderzoek op basis van observaties naar pestgedrag in de school.

In dat kader hebben de studenten Sociale Wetenschappen afgelopen week een aantal dagen het objectief observeren van gedrag geoefend in Apenheul. Wij en de bonobo’s hebben ze geholpen de basale vaardigheden van het waarnemen zonder vooroordelen, interpretaties, projecties en waardeoordelen onder de knie te krijgen.

 

De focus in dit onderzoek ligt op de vraag: wat zie je daadwerkelijk? Wanneer is iets pesten en wanneer is iets bijvoorbeeld plagen?

We gebruiken daarvoor ethogrammen; overzichten van gedragingen met dusdanige beschrijvingen dat het mogelijk is om objectief gedragingen van elkaar te onderscheiden. Een groot voordeel van het op deze manier kijken naar gedrag is dat we straks voldoende betrouwbare data kunnen verzamelen en objectief en zonder discussie kunnen aanduiden welke gedragingen wanneer langs komen. 

Deze data kunnen we gaan gebruiken om antwoorden te vinden op vragen zoals: welke factoren er invloed hebben op pestgedrag in de klas en welk gedrag volgt er op pesten of welk gedrag initieert pesten? Het onderzoek is officieel van start en gaat de komende jaren lopen. Dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.

 

 

Contact »

Pestkop-apenkop   |   Producten   |   Publicaties   |   Wat zeggen anderen   |   (B)logboek   |   Onderzoek

 

Pers

Klik hier om onze persmomenten

over pesten te bekijken

estk

apenk

p

p

Tekstvak: ¤

p

Twitter icon lichtblauw groot

 

Documenten voor:

leerkrachten, PABO’s en lerarenopleidingen

Tekstvak: Reacties op de Signaalkaart Pesten

“Wat een praktisch hulpmiddel voor leraren! 
We zijn er enthousiast over.”

“De kaarten willen wij gebruiken tijdens onze volgende studiedag, waarin wij deze signalen centraal stellen, teneinde onze handelingen en communi-
catie nog beter met elkaar af te kunnen stemmen.”

“Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor deze vorm van kennisdeling en het feit dat er op deze manier een maatschappelijke bijdrage geleverd wordt aan pest-
gedrag. Hier helpen jullie het onderwijs echt verder mee.”

“Hij ziet er mooi uit maar het belangrijkste is natuurlijk dat deze kaart kan helpen om een pestsituatie te herkennen of te voorkomen.”