Geen anti-pestprogramma

 

Pestkop-apenkop is geen anti-pestprogramma. We richten ons erop leerkrachten aanvullende vaardigheden te leren plus vanuit de biologie input te geven over:

·    De oorzaken van pesten

·    De sociale dynamiek

·    Herkenning

 

Het programma sluit aan op bestaande vaardigheden van leerkrachten en kan gecombineerd worden met lopende programma’s en activiteiten op scholen.

Pestkop-apenkop kan ook als een zelfstandig programma en training worden ingezet, maar gaat daarbij steeds er vanuit dat leerkrachten goed in staat zijn gedrag van leerlingen te beïnvloeden.

 

 

Voor leerkrachten

 

Pestkop-apenkop richt zich primair op leerkrachten en ondersteuners in het onderwijs. Belangrijke uitgangspunten zijn:


Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten slechts 20% van het pestgedrag in de klas en het schoolplein waarnemen. Leerkrachten geven ook zelf aan dat ze het lastig vinden pesten te onderscheiden van vergelijkbare gedragingen.

 

Leerkrachten worden goed opgeleid om interventies te plegen en geven zelf aan voldoende vaardigheden te hebben om gedrag van leerlingen te beïnvloeden.

 

Uit onderzoek is al gebleken dat gedrag en houding van leerkrachten invloed heeft op het pestgedrag in de klas.

 

 

Ouders

 

Onze programma’s richten zich niet primair op ouders. Voor ouders is er wel een lezing die inzicht geeft in onze benadering en prikkelt om op een andere manier naar pesten te kijken.

 

 

Aanvullende vaardigheden

 

Pestkop-apenkop wil aanvullende inzichten geven als het gaat om pestgedrag als sociaal gedrag in een groep, maar daarnaast willen we vooral leerkrachten vaardigheden bieden die erop gericht zijn:

 

·    Pesten sneller en effectiever te herkennen
·    Onderscheid te kunnen maken tussen plagen, pesten, spelen en agressie

·    Herkennen en definiëren van signaalgedrag, wat we in de biologie overspronggedrag

     noemen

·    Objectief gedrag waar te nemen

·    Te praten met betrokkenen over gedrag zonder discussie.

 

 

Pestkop-apenkop   |   Producten   |   Publicaties   |   Wat zeggen anderen   |   (B)logboek   |   Onderzoek

Apemanagement : translating science to knowledge

 

“Pestgedrag bij apen is fysiek duidelijk zichtbaar en valt daarom goed te vergelijken met dat van mensenkinderen

estk

apenk

p

p

Tekstvak: ¤

p

Apen pesten ook, maar het escaleert nooit. Wat kunnen wij hiervan leren?

Twitter icon lichtblauw groot

« Home    |    Contact »