Lezing voor ouders

 

Lezingen voor ouders zijn onder andere bedoeld voor ouderbijeenkomsten georganiseerd door scholen. Het doel van deze lezingen is ouders op een andere manier kennis en informatie te geven over wat pesten is en wat de oorzaken zijn. Daarnaast is de rol van volwassene en ouder in deze lezing een centraal onderdeel. Tijdens de lezing zult u ontdekken dat niet alleen de overeenkomsten in het pestgedrag met apen maar ook de verschillen belangrijke inzichten geven.

Doel van deze lezing is ook ouders en leerkrachten hetzelfde taalgebruik te geven en ook op eenzelfde manier tegen het gedrag aan te kijken. Want ook al is de leerkracht als professional aangewezen om een centrale rol te spelen in de aanpak van pesten, het is wel belangrijk om ook ouders hierin mee te nemen.

De lezing die wij voor ouders aanbieden is een standaardlezing, waarbij na afloop mogelijkheid is voor discussie en vragen.

 

Voor meer informatie over de Lezing voor ouders kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Lezing voor leerkrachten

 

Lezingen voor leerkrachten gaan in op de oorzaken van pesten en het herkennen van pesten. Tijdens een lezing is het niet mogelijk om concrete handvatten aan te bieden en vaardigheden te leren, maar het geeft wel de gelegenheid om vanuit een geheel ander perspectief naar pesten te kijken en de rol van de leerkracht hierin. Doel is dat leerkrachten na de lezing met elkaar in discussie gaan over wat is pesten en dat ze kritisch naar hun eigen rol en gedrag gaan kijken.

Lezingen voor leerkrachten kunnen aangepast worden op de vraag en behoefte van de school of team.

Deze lezingen zijn interactief.

 

Voor meer informatie over de Lezing voor leerkrachten kunt u contact met ons opnemen.

Apemanagement : translating science to knowledge

 

"De enige manier om pesten bij kinderen adequaat aan te pakken, is door direct in te grijpen en niet pas na drie weken." 

estk

apenk

p

p

Tekstvak:

p

Apen pesten ook, maar het escaleert nooit. Wat kunnen wij hiervan leren?

Twitter icon lichtblauw groot