Meningen en discussies

 

Reacties op pesten

 

“Als je als leraar doet wat je goed acht heb je gelijk de ouders op de nek omdat ouders vinden dat er gecorrigeerd dient te worden maar als het hun eigen schattebout betreft mag de docent zich wel even verantwoorden. Docenten die leerlingen echt aanpakken kunnen vaak hun biezen pakken van de directie want die zijn bang voor de goede naam en de ouders. Docenten zijn schietschijven zeker op vmbo's en verwante niveau's.”

 

“Alle theorieën op een hoop...pesten is een gebrek in de opvoeding. Maar in Nederland is respect een verouderd woord. Steek dat in je zak. Dat brengt veel schade mee.”

 

“Mijn zoon van net vier zit in een klas met 26 kinderen. Er zit een jongetje wat het thuis moeilijk heeft. Dat reageert hij dag in dag uit op mijn zoon en nog meer kinderen. Mijn zoon plast nu weer op maandag in zijn broek, gedraagt zich opmerkelijk ondeugend sinds een paar weken en luistert amper of niet. 's Nachts wordt hij huilend wakker door een nachtmerrie over de pester. De juf zegt alleen maar 'niet doen' tegen de pestkop. Dat maakt geen enkele indruk. Hoe op te schalen weet ze niet.”

 

“Als ik het goed begrijp, moet je dominant durven zijn om pesten aan te pakken. Dat komt wel precies overeen met mijn ervaring als juf. Leerkrachten, of ouders net zo goed, die het niet aandurven om consequent een kind aan te kijken en te zeggen: en nu is het AFgelopen! Straks praten we wel verder maar nu kappen. Wie dat niet durft of wil, die moet eens goed in de spiegel kijken. En dan volgt daarna de confrontatie. Paff. Liefde en confrontatie hebben elkaar nodig.”

 

“Apen leven in een groep waar meer volwassen dieren leven. Bij mensen zijn de ouders de eerst aangewezenen om gedrag te regelen Anders word je gek als kinderen maar doen wat ze leuk vinden Daarna de familie en de school als kader. Sportclubs ed kunnen juist ook een andere ruimte geven bv als je daar meer tot je recht kan komen. Overigens is het niet kunnen spreken voor die apen misschien een groot voordeel. Taal kan vernietigend zijn. Blikken ook.

 

“Apen zijn ook een stuk pragmatischer dan mensen, die treden op. Bij ons gaan er eerst benoemde deskundigen, zelfbenoemde deskundigen, charlatans, betweters en nog zo'n rij lieden zich ermee bemoeien hetgeen steevast in een paar zeecontainers papier resulteert om vervolgens vast te stellen dat ze het eigenlijk niet weten, en ondertussen wordt er niet opgetreden en gaat het pesten door. Kortom we kunnen nog veel van apen leren

“Ik ben vroeger als kind heel erg gepest. Het ging zelfs door tot bij mijn werkgever. Je straalt het gewoon uit: die is minder weerbaar… Later bleek dat onze dochter op school ook werd gepest. Ze heeft het nooit willen vertellen. Iets wat ik me nog steeds kwalijk neem is: had ik het dan niet kunnen merken? Is het erfelijk? Het heeft wel een grote invloed gehad op mijn leven. Nog steeds sta ik niet graag op de voorgrond of durf ik geen discussie aan te gaan. Pesten is voor je hele leven.”

 

“Jarenlang werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs en zag daar wat pesten met kinderen, ouders en leerkrachten doet. Nu werk ik als kinder– en jeugdtherapeut en zie opnieuw hoe groot de impact is die pesten op alle betrokkenen heeft. Iedereen is het eens over het feit dat pesten vergif is voor de ziel en pestgedrag moet worden bestreden. Ondanks dit gegeven worden nog dagelijks kinderen en volwassenen gepest. Een nieuwe kijk vanuit de dierenwereld op pesten geeft misschien nieuwe inzichten die helpen het pesten echt effectief aan te pakken. Soms moeten we terug naar de basis om te zien waar werkelijk de angel zit. Hoe mooi is het als we dat van apen kunnen leren.”

 

Pestkop-apenkop   |   Producten   |   Publicaties   |   Wat zeggen anderen   |   (B)logboek   |   Onderzoek

Artikelen

Meningen en discussies

Activiteiten

 

“Meer observeren en reageren, dat moet er veranderen aan het aanpakken van pesten bij mensen”

estk

apenk

p

p

Tekstvak: ¤

p

Apen pesten ook, maar het escaleert nooit. Wat kunnen wij hiervan leren?

Twitter icon lichtblauw groot

« Home    |    Contact »