Onderzoek

 

Terug naar de basis

 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar pestgedrag. Maar veel onderzoek richt zich op de registratie (kwantitatief) van pesten of de gevolgen van pesten. Daarnaast loopt er onderzoek naar de effectiviteit van pestprogramma’s.

 

Rondom pestgedrag zijn er ook nog veel onbeantwoorde vragen. Zo zijn er nog veel onduidelijkheden waarom kinderen pesten, maar ook welke factoren pestgedrag beďnvloeden.

 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

Wat zijn de basale oorzaken en drijfveren achter pesten?

Wat is de invloed van de houding en gedrag van de leerkracht op pesten in de schoolklas?

 

Om antwoord op deze vragen te krijgen werken we samen met de Radboud Universiteit en zijn we in 2013 met onderzoek gestart.

Volg op deze website de resultaten van ons onderzoek.

 

Effectiviteit en inventarisatie

 

Naast het onderzoek naar basis drijfveren doen we tijdens workshops en trainingen onderzoek naar de waarneming en herkenning van gedrag door leerkrachten.

 

Er zijn drie redenen voor dit onderzoek:

·    We willen weten hoe leerkrachten pestgedrag herkennen en onderscheiden van andere

     vergelijkbare gedragingen zoals plagen en spelen. En kunnen we hierin patronen

     ontdekken waaruit we kunnen zien of leerkrachten op de juiste signalen letten.

·    Daarnaast willen we inzicht verkrijgen of we door middel van observatietraining

     observatietechnieken het herkennen van pesten kunnen beďnvloeden

·    We zijn nieuwsgierig of er verschillen zijn in het waarnemen en definiëren van sociaal

     gedrag als pestgedrag gerelateerd aan geslacht leerkracht, werkervaring, groep waaraan

     les wordt gegeven.

 

 

Pestkop-apenkop   |   Producten   |   Publicaties   |   Wat zeggen anderen   |   (B)logboek   |   Onderzoek

 

Tijs Goldschmidt

 

“Psychologen hebben hun handen vol aan het probleem-geval ‘pesters’, de pedagogen zijn aan het bestrijden en zelfs voorkomen. De pedagogen noemen zichzelf gericht op handelen. Ik vraag me alleen af op grond waarvan zij handelen wanneer een solide beschrijving van het groepsgedrag ontbreekt. Wie het pesten bij voorbaat veroordeelt en bestrijdt zal er niet snel achter komen wat een pester er op korte termijn mee bereikt en wat op de lange duur de adaptieve waarde van pesten is.

Pedagogen, psychologen en leraren zetten zich ervoor in slachtoffers te helpen en pesten te bestrijden. Er ontbreekt maar één ding en dat is het fundament waarop die bestrijdingsprogramma’s gebaseerd moeten zijn; gedragsbiologisch onderzoek op het schoolplein.”

estk

apenk

p

p

Tekstvak: ¤

p

Apen pesten ook, maar het escaleert nooit. Wat kunnen wij hiervan leren?

Twitter icon lichtblauw groot

« Home    |    Contact »