Missie: Translating science to knowledge

 

De missie van Apemanagement® is: wetenschappelijk onderzoek uit de biologie en gedragsleer te vertalen naar bruikbare en praktisch toepasbare kennis en leermethodes die te gebruiken zijn in alledaagse maatschappelijke vraagstukken.

 

De drie hoofdthema’s waar wij ons op dit moment richten zijn:

·    management en organisatiegedrag

·    pesten

·    partnerkeuze

 

Visie

 

Apemanagement®  neemt sociaal gedrag als uitgangspunt voor het oplossen van problemen. 

Het oplossen van een probleem begint bij het vinden van de oorzaak.

 

Eén van de belangrijkste oorzaken van problemen is ons eigen sociale gedrag. De wijze waarop wij proberen te overleven in een organisatie verhindert regelmatig een goed functioneren van onszelf, maar ook van de groep. Problemen worden echter zelden benaderd vanuit ons eigen sociale gedrag.

De reden hiervoor is dat het vaak te confronterend is om te zien hoe ons basale gedrag het functioneren van een groep beïnvloedt.

Daarnaast is het lastig om naar onze eigen rol in de groep te kijken, omdat de vaardigheden hiervoor ons niet of nauwelijks zijn aangeleerd.

 

Een oplossing is om te kijken naar sociale groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen en onszelf daaraan te spiegelen. We maken daarbij gebruik van een andere sociale groep waarover we een uitgebreide kennis bezitten: de apen. Sporen van overeenkomsten zijn nog steeds in ons gedrag aanwezig. Apen kunnen ons helpen ons eigen complexe sociale gedrag te ontcijferen en te begrijpen. Ze vormen een model voor ons sociale gedrag.

Wie zijn wij

Visie en missie

Basisgedachte

Pestkop-apenkop   |   Producten   Publicaties   |   Wat zeggen anderen   (B)logboek   Onderzoek

 

Translating Science

to Knowledge

De missie van Apemanagement® is wetenschappelijk onderzoek uit de biologie en gedragsleer te vertalen naar bruikbare en praktisch toepasbare kennis en leermethodes die te gebruiken zijn in alledaagse maatschappelijke vraagstukken.

Apemanagement : translating science to knowledge

estk

apenk

p

p

Tekstvak: ¤

p

Apen pesten ook, maar het escaleert nooit. Wat kunnen wij hiervan leren?

Twitter icon lichtblauw groot

« Home    |    Contact »